Ringkasan
No
Keterangan
KPHP
KPHL
KPHK
Jumlah
1 KPH Berlembaga 288 142 0 430
2 RPHJP Sudah Disahkan 88 41 0 129