Ringkasan
No
Keterangan
KPHP
KPHL
KPHK
Jumlah
1 KPH Berlembaga 305 165 0 470
2 RPHJP Sudah Disahkan 108 56 0 164